Polityka prywatności

I Zasada ochrony prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Remont – Kucharska Małgorzata z siedzibą ul. Drogowców 14 39- 200 Dębica.
 2. Administrator danych osobowych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników, dlatego połączenie z witryną remont.biz.pl jest w pełni szyfrowane, a przechowywane dane zaszyfrowane.
 3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Osoby odwiedzające remont.biz.pl mogą przeglądać treści umieszczone w Serwisie bez podawania danych osobowych.

II Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zwanym dalej „GDPR”) w celu:
  1. udzielania odpowiedzi użytkownikom Internetu na pytania związane z Serwisem oraz jego funkcjonowaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);
  2. Możliwości komentowania artykułów;
  3. Rozpoczynania i komentowania tematów na forum;
  4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, w zależności od przypadku, niemożność korzystania z części usług świadczonych przez remont.biz.pl lub niemożność uzyskania odpowiedzi na zadane pytania
 3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

III Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są jedynie do: realizacji usług świadczonych przez Serwis, udzielania odpowiedzi na zadawane pytania oraz w celach statystycznych.
 2. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP służą również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji statystycznych.

IV Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres biuro@remont.biz.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
 3. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy GDPR.

V Okres przechowywania i udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.
 2. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, partnerom świadczącym usługi techniczne, mających na celu rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych.
 4. Dostęp do części informacji o korzystaniu przez użytkowników z naszej strony mają także Zaufani partnerzy tacy jak: Google, Facebook, OneSingal.