Asfalt

Penetrometr – urządzenie pozwalające określić klasę asfaltu.

Penetrometr to kluczowe urządzenie do badania twardości asfaltu. Dzięki niemu określamy klasę asfaltu poprzez pomiar penetracji igłą. Metoda ta jest precyzyjna i zgodna z normą PN-EN 1426, co pozwala na dokładne sklasyfikowanie mieszanki asfaltowej. Dowiedz się więcej o działaniu penetrometru oraz o tym, jak różne rodzaje tych urządzeń wpływają na przebieg i wyniki badań.